Vize a poslání

Naše vize se dívá do budoucnosti, ale úzce souvisí s minulostí, s prací, kterou vykonali ti, kteří tam byli před námi

Působíme v sektoru výtahů, v Itálii proslulé po celém světě svou kvalitou produktů a profesionalitou těch, kteří je vytvořili a jsou jejich součástí. 

Naše minulost je zastoupena těmi, kteří každý den pracovali a nechali si zašpinit ruce, proto aby jejich výrobky byly uznávány a oceňovány po celém světě. 

Naše přítomnost je nyní představována studiemi, nápady a nadšením, které jsou kombinovány s každodenními zkušenostmi. 

Naše budoucnost je jakožto referenční bod pro výrobce, výtahové společnosti a konečné spotřebitele, abychom usnadnili a urychlili každý komerční proces. 

Cílem je růst každý den, nezastavovat vášeň a touhu dělat a rozvíjet lidské a obchodní vztahy, zaměřené na velkou budoucnost.

Naším posláním je proto podporovat italské a zahraniční společnosti, výrobce, výtahové společnosti a konečné spotřebitele, reagovat na jejich potřeby, rozšiřovat obzory a budovat most mezi různými zúčastněnými společnostmi po celém světě. 

Budeme pracovat na posílení lidských vztahů, které považujeme za základ každé obchodní výměny; a být přátelskou společností, na kterou se můžete spolehnout každý den.

Kontakty