Co robimy

SPRZEDAŻ

Oferujemy rozwiązania B2B i B2C w zakresie sprzedaży komponentów i kompletnych pakietów:
- komponenty
- windy
- winda schodowa
- dumbwaitery
- schody ruchome
- chodniki ruchome

Wsparcie Sprzedaży

- Prowadzienie działań związanych z tworzeniem i wyróżnianiem potencjalnych klientów, kontaktowaniem się z nimi i generowaniem nowych możliwości biznesowych

- Rozszerzanie obszaru handlowego klienta w celu zwiększenia sprzedaży

- Przygotowywanie formalnych ofert

- Monitorowanie sprzedaży

Rozwój Biznesu

- Opracowywanie projektów dostosowanych do potrzeb i celów klienta

- Proaktywny wkład w osiąganie celów wyznaczonych przez przedsiębiorstwa

- Okresowe monitorowanie zadowolenia klienta poprzez system ankiet satysfakcji klienta związanych z produktem i informacją zwrotną dotyczącą zarządzania ofertą

- Udział w wydarzeniach branżowych w celu dostarczenia informacji zwrotnych i informacji o trendach rynkowych

Kontakt