Co děláme

ODBYT

Nabízíme řešení B2B a B2C pro prodej kompletních komponentů a systémů:
- komponenty
- výtahy
- schodišťové sedačky
- kuchyňské výtahy
- eskalátory
- pohyblivé chodníky/travelátory

Podpora prodeje

- Lead generation činnosti zaměřené na rozvoj a zvýraznění potenciálních zákazníků, jejich kontaktování a vytváření nových obchodních příležitostí

- Rozšíření obchodních oblastí zákazníka za účelem zvýšení prodeje

- Vypracování formálních nabídek

- Sledování prodeje

Rozvoj Podnikání

- Vývoj projektů na míru pro splnění potřeb a cílů zákazníků

- Proaktivní příspěvek k dosažení cílů stanovených společnostmi

- Pravidelné sledování spokojenosti zákazníků prostřednictvím systému průzkumu spokojenosti zákazníků, vztahujících se ke zpětné vazbě na správu produktů a nabídek

- Účast na průmyslových veletrzích s cílem poskytnout zpětnou vazbu a informace o trendech na trhu

Kontakty