ROZWÓJ BIZNESU

D'Alice Service & Sales

SEKTOR PODNOSZENIA

D'Alice Service & Sales jest młodą firmą, która działa na rynku wind jako deweloper oferujący usługi typu "business to business" (B2B) w celu umożliwienia producentom kontaktu ze spółkami handlowymi oraz usługi typu "business to consumer service" (B2C) poprzez opracowanie modelu sprzedaży pomiędzy firmą a konsumentem końcowym.

Sprzedaż

Oferujemy rozwiązania B2B i B2C w zakresie sprzedaży komponentów i kompletnych pakietów...

Rozwój Biznesu

Opracowywanie projektów dostosowanych do potrzeb i celów klienta...

Wsparcie Sprzedaży

Prowadzienie działań związanych z tworzeniem i wyróżnianiem potencjalnych klientów...