Wizja i Misja

Nasza wizja spogląda w przyszłość, ale jest ona ściśle związana z przeszłością, z pracą, którą wykonali ci, którzy byli tam przed nami.

Działamy w sektorze wind, sektorze historycznym we Włoszech i znanym na całym świecie z jakości produktów i profesjonalizmu tych, którzy je stworzyli i są jego częścią. 

Naszą przeszłość reprezentują ci, którzy na co dzień pracowali i brudzili sobie ręce, aby produkty były rozpoznawalne i cenione na całym świecie. 

Naszą teraźniejszość reprezentują wiedza, pomysły i entuzjazm, które są połączone z codziennym doświadczeniem. 

Postrzegamy swoją przyszłość jako punkt odniesienia dla producentów, firm dźwigowych i konsumentów końcowych w celu ułatwienia i przyspieszenia każdego procesu handlowego. 

Celem jest rozwój każdego dnia, nie zatrzymywanie i nie zatrzymywanie pasji, chęci działania i rozwoju relacji międzyludzkich i handlowych, ukierunkowanych na wielką przyszłość.

Naszą misją jest zatem wspieranie włoskich i zagranicznych przedsiębiorstw, producentów, firm dźwigowych i konsumentów końcowych, odpowiadanie na ich potrzeby, poszerzanie horyzontów i budowanie pomostu między różnymi zaangażowanymi przedsiębiorstwami na całym świecie. 

Będziemy działać poprzez wzmacnianie relacji międzyludzkich, które uważamy za podstawę każdej wymiany handlowej; poprzez bycie firmą przyjazną, na którą można liczyć każdego dnia.

Kontakt